Obec s 367 obyvatel'mi leží 27 km juhovýchodne od mesta Lučenec v strednej časti Cerovej vrchoviny v doline horného toku potoka Belina. Obec si do dnešných dní zachovala polnohospodársky charakter, ale krásna príroda, zrúcanina hradu Šomoška, vodné plochy a blízkosť hraníc s Maďarskom ju môžu pretvoriť na stredisko turistiky v okolí.
Chotár obce bol vhodný sa usídlenie sa človeka už v praveku. Výšinné sídlisko v polohe Koszego pochádza z poslednej fázy doby kamennej, z 19.-18. stor. pred našim letopočtom (mladší eneolit) a pohrebisko pilinskej kultúry zo strednej a mladšej doby bronzovej z 15.-12. stor. p. n. l. Človek osídl'oval chotár pomerne súvisle, až do historických čias.