OBECNÝ ÚRAD

98558 Šiatorská Bukovinka

Tel.: 047 449 11 54
Fax : 047 451 26 23
E-mail:ocusiat.buk@stonline.sk